19 julio 2018

GUIA D'EDUCACIÓ SEXUAL: ELS NOSTRES COSSOS, ELS NOSTRES DRETS

A la pàgina web de convivència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, podreu trobar aquesta guia interessant per tractar aspectes de l'educació afectivo-sexual.

http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/igualdad#guia

No hay comentarios:

Publicar un comentario