09 diciembre 2013

AJUDA A L'ESTUDI I REPÀS DE MATÈRIES


BLOG D'AJUDA A L'ESTUDI de Màbel Villaescusa
Recomanable !!


PER A REPASSAR PER MATÈRIES, TÈCNIQUES D'ESTUDI I TOT EL QUE DES DE CASA L'ALUMNE POT FER.