10 noviembre 2017

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DELEGATS DEL CENTRE

El dimecres 8 de novembre tingué lloc la constitució del Consell de Deleg@ts de l'Institut. Des de l'equip directiu, el departament d'orientació i les diferents tutories, agraïm a tots i totes les delegats/des i subdelegats/des la vostra assistència i participació.


El Consell de Deleg@ts és un òrgan de participació del centre, on es poden plantejar diverses qüestions per a millorar el funcionament i organització de l'Institut. És nodreix de les aportacions que fan els diferents grups en les seues assemblees realitzades en sessions de tutoria. Per això, és important que cuidem entre tots i totes aquestes sessions.


Ací teniu el "Quadern del Delegat" que es repartí en la sessió de constitució.
I recordeu, com li diu el Tio Ben a Peter (Spiderman): "un gran poder comporta una gran responsabilitat".

 Què podeu plantejar?

- Propostes d'activitats al centre i participació en aquestes.
- Propostes de modificació del reglament de règim intern.
- Propostes de criteris per a l'elaboració dels horaris d'activitats docents i extraescolars.
- Debatre assumptes que vaja a tractar el Consell Escolar i fer propostes al respecte d'ells.
- Realitzar informes sobre algun aspecte del centre.
- Demanar informació als representants de l'alumnat en el Consell Escolar sobre els temes que es tracten en el mateix, així com a confederacions, federacions d'estudiants i organitzacions juvenils.
- Informar als representants de l'alumnat en el Consell Escolar dels problemes de cada grup o curs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario